Contatta la palestra

Elenco palestre arti marziali a Torino


Palestre di arti marziali e sport da combattimento a Torino
Vai a elenco palestre: Piemonte


Aikido - Aikikai Torino
Torino - Via Santena, 6A - Lascia un commento
Contatti: Email
Aikido - Dojo Arashi Video palestraIntervista al maestro Federico Planeta
Torino - - Lascia un commento
Contatti: Email
Taekwondo - Dojo Miura Video palestraIntervista al maestro Claudio Sciaraffa
Torino - via Aosta 7 bis/E - Lascia un commento
Contatti: Email
Brazilian Jiu Jitsu - Officine Jiu Jitsu Torino Intervista al maestro Giuseppe Moriconi
Torino - Via Aosta 7 - Lascia un commento
Contatti: Email
Jiu Jitsu - Sport Maesta Intervista al maestro Denis Pace
Torino - C.so Tassoni 41 - Lascia un commento
Contatti: Email
Thai Boxe - VigorLegio kombat Team Intervista al maestro Emilio Buffardi
Torino - corso Raffaello 17 - Lascia un commento
Contatti: Email - qui si pratica anche Krav Maga
Kung Fu - Accademia Jing Wu
Torino - via Aosta 7 - Lascia un commento
Contatti: Email
Aikido - Aikido Club Torino
Torino - Via San Paolo 160 - Lascia un commento
Contatti: Email
Kung Fu - ASD Movimentarti
Torino - San Maurizio 65 - Lascia un commento
Contatti: Email
Capoeira - Camugere'
Torino - Via Digione 2 - Lascia un commento
Contatti: Email
Aikido - Clan Aikido Torino
Torino - Via Spoleto 9 - Lascia un commento (1 commento)
Contatti: Email
Judo - Dojo Akiyama Torino
Torino - Corso G. Cesare 111 - Lascia un commento
Contatti: Email - qui si pratica anche Karate
Kung Fu - Dojo Budokan
Torino - Via Orbetello 48 - Lascia un commento (1 commento)
Contatti: Email
Aikido - Dojo Shisei
Torino - Via Paisiello 76 - Lascia un commento
Contatti: Email
Kung Fu - Fight and Fun
Torino - C.so Sebastopoli 272 - Lascia un commento
Contatti: Email - qui si pratica anche Jiu Jitsu
Brazilian Jiu Jitsu - Gracie Barra Caveirinha
Torino - Via degli abeti 12 - Lascia un commento
Contatti: Email
Brazilian Jiu Jitsu - Gracie Barra Torino
Torino - Corso Svizzera 185 - Lascia un commento
Contatti: Email
Jeet Kune Do - Greca Team ASD
Torino - Via Passo Buole 21 - Lascia un commento (1 commento)
Contatti: Email - qui si pratica anche Kick Boxing
Viet Vo Dao - Hoa Lu Tho
Torino - Strada San Mauro 24 - Lascia un commento
Contatti: Email
Viet Vo Dao - Hong Ha
Torino - Via Carcano 31 - Lascia un commento
Contatti: Email
Judo - Judo Kodokan Club
Torino - via Modigliani 21 - Lascia un commento
Contatti: Email
Aikido - Ken Yu Shin
Torino - Via Mantova, 34 - Lascia un commento
Contatti: Email
Aikido - Ki Shin Tai
Torino - Via Agudio, 22 - Lascia un commento
Contatti: Email
Kick Boxing - KKT Kick Boxing
Torino - Via Modigliani 23 - Lascia un commento
Contatti: Email - qui si pratica anche Thai Boxe
Thai Boxe - Ligorio Academy
Torino - via Eusebio Garizio 24 - Lascia un commento
Contatti: Email - qui si pratica anche Jeet Kune Do
Aikido - Okinawa - Aikido Ryu
Torino - Corso Maroncelli 9 - Lascia un commento (2 commenti)
Contatti: Email
Capoeira - Raiz Do Bra Sil
Torino - Via Drusacco 5 - Lascia un commento
Contatti: Email
Yoseikan Budo - Reale Societá Ginnastica di Torino
Torino - - Lascia un commento
Contatti: Email
Kung Fu - Seibukan
Torino - Via Galvani 12 - Lascia un commento
Contatti: Email
Judo - Sportidea
Torino - Via Pertinace, 29 - Lascia un commento
Contatti: Email - qui si pratica anche Jiu Jitsu
Viet Vo Dao - Truong Son
Torino - via Massari 114 - Lascia un commento
Contatti: Email
Kick Boxing - X1 Boxing Dojo Miura
Torino - Via Aosta 7 bis/e - Lascia un commento
Contatti: Email - qui si pratica anche Thai Boxe